بچه‌ها! حتما قبل از ثبت نام «شرایط و قوانین» مسابقه را بخوانید

ثبت نام مسابقه‌ی کتآب‌‌خوانی و داوری

شماره واتسآپ: 09364134617 و شناسه مجازی: ketaabfestival@

Scroll to Top