مسابقه کتآب‌خوانی و داوری دیگر چیست؟

 تا پیش از این، نقاشی‌ها 🎨، عکس‌ها 📷 و داستان‌های بچه‌ها ✍ در نمایشگاه‌ها نشان داده می‌شد یا در مجله‌ها به چاپ می‌رسید. با «جشنواره کتآب»، یک اتفاق جدید افتاده است. اینبار، آثار بچه‌ها به شکل کتاب 📗 درآمده است. کتاب‌هایی که به دست خودِ خودِ بچه‌ها 👦👩 خلق شده است. حالا تمام بچه‌های ایران می‌توانند آن را بخوانند، درباره‌شان نظر بدهند و بهترین‌شان 🥇🥈🥉 را خودشان انتخاب کنند. همه‌ی بچه‌های خلاق و عاشقِ کتاب 📘📒🎎📕 به این جشنواره دعوت هستند تا بهترین کتاب‌های بچه‌ها درباره‌ی آب 💦 را بخوانند و درباره‌شان نظر بدهند و داوری کنند. سوال دارید که چرا شما خبردار نشدید 📢 تا کتاب خودتان را خلق کنید. ناراحت نباشید این امکان برای شما هم که در مسابقه کتآب‌خوانی و داوری شرکت می‌کنید، هنوز فراهم هست. چطور؟ مسابقه کتآب‌خوانی جایزه 🎁💎 هم دارد. مگر مسابقه کتآب‌خوانی بدون جایزه هم می‌شود. به 10 نفر از بچه‌هایی که در این مسابقه شرکت می‌کنند، «بسته خلق کتاب» جایزه داده خواهد شد 😍. به 3 نفر هم جوایز نفیسی از سوی حامی جشنواره اهدا می‌شود. راستی! کتاب‌ها به صورت الکترونیک و البته خیلی شبیه به کتاب واقعی است که خیلی راحت می‌توانید بخوانید و درباره‌شان نظر بدهید.

Scroll to Top